• Huurvoorwaarden:

  • Bij een bestelling via de website zal Fun-Shop eerst de bestelling controleren op beschikbaarheid. Bij goedkeuring van de bestelling wordt automatisch een bindende huurovereenkomst afgesloten tussen de klant en Fun-Shop.
  • De klant is er van op de hoogte dat het gaat om verhuur van kleding en niet om verkoop van kleding.
  • De kleding wordt zo compleet mogelijk beschreven in de omschrijving van het artikel. Het is zeer goed mogelijk dat op de foto méér accessoires staan dan bij het te verhuren artikel horen. De beschrijving is hierin leidend. Het is de verantwoording van de klant om dit te controleren.
  • De klant is vrij om in onze winkel de kleding te komen passen. Als gehuurde kleding zonder passen niet naar wens is, om welke reden dan ook, dan ligt de verantwoording bij de klant. De volledige kosten blijven voor rekening van de klant.
  • De klant is er van op de hoogte dat de kosten voor terugsturen van huur/waarborg voor de klant zijn.
  • Bij constatering van niet normaal gebruik houdt Fun-Shop het recht extra kosten in rekening te brengen.
  • Het is niet toegestaan door de klant zelf de kleding te wassen, te stomen of te repareren.
  • Fun-Shop behoudt het recht om de prijzen, onderdelen, of voorwaarden op de website te wijzigen.
 • Kan ik huurkledij online bestellen?
  • Je kan huurkledij online bestellen maar om praktische redenen verzenden we geen verkleedkledij om te verhuren. In de meeste gevallen komt het voor jou namelijk duurder uit om de huurprijs en de verzendkosten heen en terug te betalen dan om de kledij aan te kopen.
  • Je kan uiteraard wel verkleedkledij huren wanneer je langskomt in onze winkel.
  • Bij huurkledij die je op deze website terugvindt staat steeds duidelijk de vermelding ‘Kostuum Verhuur’. Zo krijg je een idee hoeveel het zou kosten om dat kostuum te huren.
  • Persoonlijk langskomen in de winkel en de materialen uitkiezen en passen raden wij elke klant aan, zodoende weet u dat de gehuurde maat volledig juist is en je alsook alle mogelijke attributen gereserveerd hebt. Met onze expertisie weten wij u tot in detail verder te helpen.
 • Moet ik een waarborg betalen voor huurkledij?
  • Voor huurkledij wordt steeds een waarborg gevraagd. Zo zijn we zeker dat er zorg wordt voor gedragen en de volgende klant ook zonder zorgen naar het feest kan vertrekken.
  • De waarborg voor de meeste kostuums is afhankelijk van soort kostuum, aantal en vele andere factoren. Als je een groot aantal kostuums huurt, kan de waarborg besproken worden.
  • Je ontvangt van ons steeds een betaalbewijs met daarop het betaalde bedrag aan huur en waarborg en je krijgt uiteraard de volledige waarborg terug wanneer je de gehuurde kledij op tijd en zonder beschadigingen terug brengt. Bij onuitwasbare vlekken, geurhinder of beschadigingen wordt de waarborg ingetrokken.
  • Bij verlies, vernietiging of het niet terugbrengen van de gehuurde kledij betaal je de volledige aankoopprijs en vervalt de betaalde waarborg. Eventueel komt daar nog een administratieve vergoeding bij.
  • Bij vermissing / schade vragen wij u dit eerlijk te melden bij binnenbrengen, indien vermissing van een onderdeel na controle kan u dit binnen de 24 uur binnenbrengen en zal u alsnog de waarborg terugkrijgen van ons.
  • Kostuums en attributen / onderdelen worden in de nodige transportmiddelen afgeleverd zoals een kostuumszak, transportbox of andere. Deze dienen uiteraard allemaal en onbeschadigd terug binnengebracht te worden zoals deze werden afgeleverd. Alsook dien je de kledij en attributen/onderdelen idem terug op te hangen op de kapstokken en/of de voorziene materialen op de juist manier terug in de transportbox te plaatsen. Ontbrekende transportmaterialen, kapstokken, kledingzakken, transportboxen en andere worden aangerekend aan aankoopprijs.
  • De huurder is verplicht de gehuurde materialen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport.
   De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
  • Indien bij terug binnenbrengen en controle blijkt dat er schade en/of ontbrekende attributen/onderdelen zijn zal de waarborg niet cash terug gegeven worden indien deze cash voldaan is.
  • Waarborgen worden steeds na controle / was / teruggestort en dit met een max. van 30 dagen na datum inleveren gehuurde materialen.
  • Huurder zal steeds op de hoogte worden gebracht wanneer waarborg terug gestort zal worden / is met de nodige informatie omtrent
  • Bij binnenbrengen controleren we samen met u alles, zodoende er schade, vlekken, ontbrekende attributen of andere zijn deze direct genoteerd worden en alsook door u ondertekend voor akkoord worden.
  • Wanneer het schadebedrag de waarde van de waarborg overschrijdt zal een supplement worden aangerekend. In dit geval sturen we je een betalingsuitnodiging met het vermelde restbedrag op.
  • Enkel in geval van ernstige schade, diefstal of verlies van het materiaal, zal de bestaande huurovereenkomst tussen, partijen, automatisch en van rechtswege worden vervangen door een koopovereenkomst, waarbij de koopsom via facturatie zal worden vereffend en de huurder het materiaal koopt ipv. huurt. Is het materiaal te zwaar beschadigd en niet meer te herstellen en/of bruikbaar door ons mag de klant dit meenemen onder de verkoopsvoorwaarden mbt. Tot schadegeval.
 • Hoe lang mag gehuurde kledij gehouden worden?
  • De kledij mag 2 dagen gehouden worden.
  • Bijvoorbeeld: bij afhaling op dinsdag wordt de kleding op vrijdag terug verwacht. Bij afhaling op vrijdag wordt de kledij ten laatste op maandag terugverwacht.
  • Als een kostuum te laat wordt teruggebracht, wordt de waarborg volledig ingehouden.
 • Moet de huurkledij gewassen worden?
  • Wij wassen steeds alle kledij wanneer die teruggebracht wordt.
  • Ga niet zelf aan de slag om vlekken te verwijderen en schade te beperken.
  • Materialen deze nat zijn, hang deze te drogen en volledig open om te verluchten/drogen.
 • Kan ik artikelen reserveren?
  • Artikelen reserveren kan in de winkel, telefonisch, via e-mail of via een bestelling op de website. Vermeld daarvoor de datum van afhaling, het aantal en eventueel de kleur of maat van de gewenste artikel.

 

Algemene Verhuurvoorwaarden:

 

 • De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. De huurder draagt volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van het gehuurde gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde artikelen.
 • Fun-Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als gevolgschade en/of letsel door gebruik van het gehuurde materiaal
 • Aan gehuurde materialen mogen geen veranderingen worden aangebracht.
 • Bij eerder retourneren van de gehuurde materialen dan de afgesproken huurtermijn vindt geen terugbetaling of korting plaats.
 • Alle overige verschuldigde bedragen (reinigingskosten, te laat inleveren enz…) dienen direct bij inlevering voldaan te worden en indien mogelijk van de waarborg verminderd te worden.
 • Bij het afhalen van de materialen dient u de huurovereenkomst volledig te ondertekenen voor goedgekeurd, akkoord en volledig gelezen, idem voor alle voorwaarden deze aan de overeenkomst binden zijn. U dient alsook uw paspoort mee te brengen deze we zullen uitlezen en een copy van maken.
 • Alle prijzen zijn incl. 21 % BTW
 • Het is toegelaten om telefonisch de duurtijd van de bestelling te verlengen , onder de voorwaarde dat het gehuurde materiaal niet overlapt met reeds geplaatste bestellingen en dat de bijkomende kosten voor het verlengen van de huurperiode vooraf betaald worden.
 • Teneinde problemen te voorkomen, moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde materiaal in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de wederpartij direct telefonisch en/of e-mail contact op te nemen met Fun-Shop met het nodige bewijs-/fotomateriaal indien mogelijk. Fun-Shop ziet alles samen met klant na bij afhalen, klant ondertekend alsook dan de overeenkomst dat hij/zij alles ontvangen en gecontroleerd heeft.
 • Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd , dus ook tijdens het vervoer heen en terug , het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde materialen. De persoon die bij het huren zijn identiteitsgegevens overhandigt wordt steeds geacht de huurder te zijn , ook als hij dit huurt voor derden .
 • Terugname door de verhuurder betekend anderzijds geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit . De verhuurder beschikt over een termijn van 2 dagen na de terugname om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade , minwaarde of het ontbreken van stukken te melden. Dit gebeurt door de vaststelling door de klant te laten tekenen wanneer dit onmiddellijk opgemerkt wordt bij het terugbrengen , of bij weigering hiervan , bij aangetekend schrijven . Dit ook indien de vaststelling pas achteraf gebeurd.
 • In beide gevallen wordt de huurder uitgenodigd de schade binnen de 2 dagen in de winkel tegensprekelijk te komen vaststellen. Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft ondertekend in de winkel bij het terugbrengen.
 • De huurder is aansprakelijk voor teruggave in dezelfde staat . Dit onverminderd zijn verhaal op derden voor verlies , beschadiging , minwaarde enz.. in de ruimste zin , zonder fout of opzet van derden , toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.
 • Indien de huurder na 5 dagen niet reageert, wordt dit als een aanvaarding beschouwd.
 • De verhuurder is dan gemachtigt tot onmiddellijke herstelling of vervanging en de kosten evenals de bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen .
 • Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum , ontslaat de huurder niet van betaling van de huursom over de overeengekomen periode . Ook niet als deze overeenkomst bij uitzondering toegestaan is op afstand en bevestigt met een verkoopfactuur.
 • Bij annulatie van de huur tot 7 dagen voor het begin van de huur wordt 25 % van de huurprijs terugbetaald .
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen tot 3 dagen voor het begin van de huur krijgt men een waardebon van 25 % op de huurprijs en geldig bij een nieuwe huur.
 • Bij annulatie minder dan 3 dagen voor het begin van de huurperiode betaald men de volledige afgesproken huurperiode.
 • Als begin van de huur geld steeds de eerste dag van afhalen en aangegeven met de datum op de verhuurbon.

 

 • Behoudens andersluidende afspraak, dienen de goederen door de huurder op de voorziene data te worden afgehaald / teruggebracht op adres van Fun-Shop. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de huurder. Het saldo van de huurprijs en waarborg dient volledig voldaan te worden op de voor afhaling/levering voorziene datum.
 • Indien de goederen op de voorziene datum niet worden afgehaald of indien de huur en waarborg niet voldaan wordt is de huurder vervallen van het recht de goederen in huur te nemen en is het reeds betaalde voorschot ten titel van schadevergoeding verworven voor Fun-Shop.
 • In geval de goederen laattijdig terug worden aangeboden, heeft de verhuurder ten titel van forfaitaire vergoeding het recht per halve dag vertraging 25 % van de huurprijs aan te rekenen en bij goederen – die per dag werden verhuurd – per dag vertraging de dagtarief aan te rekenen. Indien de goederen binnen de twee dagen na het verzenden van een ingebrekestelling niet worden terugbezorgd, heeft de verhuurder het recht benevens de vergoeding wegens laattijdigheid, tevens de verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 75 %, aan te rekenen aan de huurder.
 • Behoudens de bij aanvang van de huur schriftelijk vastgelegde opmerkingen, verklaart de huurder de goederen in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen.
 • De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de gehuurde goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 75 %.
 • De hierboven bepaalde diverse forfaitaire (schade)vergoedingen kunnen cumulatief worden toegepast door de Fun-Shop.
 • Fun-Shop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de verhuurde goederen aan goederen of aan de persoon / letsels, zo van de huurder als van derden. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht. Door het huren van onze kleding verklaart u deze voorwaarden onverwijld te accepteren.
 • De wederpartij stemt ermee in dat Fun-Shop te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Fun-Shop hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Fun-Shop. De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derde dient Fun-Shop onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Fun-Shop dreigen te worden aangetast.
 • De door Fun-Shop gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De wederpartij verklaart zich op voorhand mee akkoord dat er bij een door Fun-Shop geschatte schade van € 500,00 of hoger een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd door Fun-Shop aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden de € 500,00 expertise wordt uitgevoerd door Fun-Shop
 • Ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan andere bepalingen van deze overeenkomst.
 • Van zodra de huurtijd beëindigt is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn. Dit zonder dat de verhuurder een beroep op de rechter moet doen. Vanaf dit moment kan de verhuurder alle stappen ondernemen die nodig worden geacht om het verhuurde terug te krijgen. Alle kosten voortvloeiend uit het laattijdig of niet terugbrengen , zoals briefwisseling , telefoonkosten , huisbezoek , loonkost en indien noodzakelijk het vervangen van het gehuurde , zijn volledig ten laste van de huurder. Zolang het gehuurde niet terug is loopt de huur verder . De verhuurder kan wanneer hij dit noodzakelijk acht de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van het factureren van de verkoopprijs en dus het eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.
 • Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 • Fun-Shop kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet de juiste of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de wederpartij stelt. Dit alsook door het te laat of beschadigd terug binnenbrengen van vorige klant of andere.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
 • In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Behandel onze kostuums met zorg zoals uw eigen kledij.
Gebeurt er toch iets onverwachts dan kan dit meestal onderling opgelost worden naar ieders tevredenheid .
Met het niet terugbrengen of het verbergen van schade bezorgt u slechts ons en uzelf problemen .
Maar gelukkig gebeuren ongelukjes zelden en onze vaste klanten kunnen dit getuigen.