Terugzenden

Herroeping

 • Herroepingsrecht is enkel geldig voor klanten die hun artikelen online aankopen bij Fun-Shop met een geldig betalingsbewijs
 • Binnen een termijn van 5 kalenderdagen kan de aankoop herroepen worden door aanvraag van herroepingsformulier via mail aan info@fun-shop.be met vermelding van rechtsgeldige reden voor herroeping.
 • Recht op herroeping / aanvraag herroepingsformulier verstrijkt 5 kalenderdagen na de dag van aankoop (niet op dag van ontvangst goederen door een vervoerder).
 • Na het ontvangen van uw herroepingsformulier via mail heeft u 24u de tijd om uw herroepingsformulier VOLLEDIG en CORRECT ingevuld terug te mailen en uw pakket aan te bieden bij B-Post voor verzending. Indien Fun-Shop een onvolledig ingevuld herroepingsformulier ontvangt en/of uw pakket niet tijdig aangemeld is voor terugzending zal Fun-Shop een extra administratieve kost aanrekenen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw tegoed.
 • Kosten voor het terugzenden van goederen komen voor rekening van de klant.
 • Goederen mogen in geen geval gebruikt / verbruikt zijn, indien er schade door gebruik / verbruik van toepassing is vervalt het recht op herroeping.
 • Indien het product in waarde is verminderd behoudt Fun-Shop het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering deze van toepassing kan zijn op het product.
 • Goederen die u wenst terug te zenden dienen eerst te worden aangemeld bij Fun-Shop. Aanmeldingen zijn enkel rechtsgeldig als deze via mail gebeuren! Daarna ontvangt u van Fun-Shop het herroepingsformulier. Pakketten of goederen die niet via mail werden aangemeld zullen niet worden aanvaard / worden teruggenomen. Indien u uw pakket niet aangemeld heeft en uw pakket gaat verloren (door vervoerder of andere) kan Fun-Shop hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Na ontvangst van het herroepingsformulier dient de klant zijn/haar retourpakket binnen de 24u terug te zenden aan Fun-Shop / te retourneren in onze fysieke winkel. Het herroepingsformulier dient ook binnen de 24u na ontvangst volledig en correct ingevuld (inclusief track & trace code van retourzending) teruggemaild te zijn aan Fun-Shop.
 • Goederen en producten dienen in originele verpakking en onbeschadigd, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en andere binnengebracht en/of opgestuurd te worden.
 • Producten deze getest dienen te worden op werking dienen met alle onderdelen terug binnengebracht en/of opgestuurd te worden.
 • Indien klant tot herroeping overgaat zal Fun-Shop na ontvangst van alle goederen en controle hiervan overgaan tot terugbetaling en dit binnen de 30 kalenderdagen. Goederen dienen volledig in orde te zijn met alle voorwaarden tot recht op herroeping.
 • Fun-Shop gebruikt voor de kostuums een aangeleverde maattabel van de desbetreffende leverancier. Deze worden (indien beschikbaar) online getoond bij het desbetreffende product. Fun-Shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief doorgekregen informatie in deze maattabellen.
 • Indien de klant in zijn/haar bestelling meerdere verschillende artikelen van 1 maat en/of meerdere, al dan niet op elkaar volgende, maten (en bij dit artikel een duidelijke maattabel wordt vermeld) van 1 artikel besteld en vervolgens 1 of meerdere verschillende maten wenst terug te zenden aan Fun-Shop, dan gaat Fun-Shop er van uit dat de klant géén rekening heeft gehouden met de duidelijk vermelde maattabel. Hierbij belet de klant voor een bepaalde periode de mogelijkheid aan Fun-Shop om deze artikelen te verkopen aan anderen. Fun-Shop zal hiervoor dan ook een bedrag afhouden van de terugbetaling van de retourzending van 10€ per teruggezonden product.
 • Eventuele extra kosten ten gevolge van terugsturen goederen, geen recht op herroeping en niet overgaan tot betaling wegens onvolledig, schade of andere vallen volledig voor rekening van de klant.
 • Indien u het genoten van gratis levering zullen wij de leveringskosten (deze wij op ons genomen hebben) verminderen op het bedrag dat u tegoed zal hebben, met een minimum van 8 euro.
 • Fun-Shop zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat door de klant bij de oorspronkelijke aankoop gebruikt is. Tenzij klant uitdrukkelijk vraagt om een ander betaalmiddel door te voeren, kosten hiervan worden in rekening gebracht van de klant. Omdat uw online aankoop reeds door onze systemen geboekt werd en de betaling geïnd (geldig voor elke online aankoop: afhalen of verzenden), rekent Fun-Shop voor het terugstorten van tegoeden een administratieve kost van 10 euro aan, dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw tegoed. Online aankoop = online aankoop. Kiest u voor verzending of afhaling, het blijft een online aankoop.

 

Retourrecht

 • Het retourrecht is enkel geldig voor kopers van producten met een bedrijfs- en/of beroepsmatig gebruik
 • De koper dient het aangekochte product binnen de 5 werkdagen na aankoop (niet na ontvangst van vervoerder) terug te zenden en/of binnen te brengen, dit onbeschadigd en in originele verpakking met alle toebehoren, attributen en factuur/aankoopbewijs. Ook een ingevuld herroepingsformulier dienen wij mede te ontvangen.
 • Goederen die u wenst terug te zenden dienen eerst te worden aangemeld bij Fun-Shop. Aanmeldingen zijn enkel rechtsgeldig als deze via mail gebeuren! Daarna ontvangt u van Fun-Shop het herroepingsformulier. Pakketten of goederen die niet via mail werden aangemeld zullen niet worden aanvaard / worden teruggenomen.
 • Na ontvangst van het herroepingsformulier dient de klant zijn/haar retourpakket binnen de 24u terug te zenden aan Fun-Shop / te retourneren in onze fysieke winkel. Het herroepingsformulier dient ook binnen de 24u na ontvangst volledig en correct ingevuld (inclusief track & trace code van retourzending) teruggemaild te zijn aan Fun-Shop.
 • Indien klant tot herroeping overgaat zal Fun-Shop na ontvangst van alle goederen en controle hiervan overgaan tot terugbetaling en dit binnen de 30 kalenderdagen. Goederen dienen volledig in orde te zijn met alle voorwaarden tot recht op herroeping.
 • Eventuele extra kosten ten gevolge van terugsturen goederen, geen recht op herroeping en niet overgaan tot betaling wegens onvolledig, schade of andere vallen volledig voor rekening van de klant.
 • Fun-Shop zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat door de klant bij de oorspronkelijke aankoop gebruikt is. Tenzij klant uitdrukkelijk vraagt om een ander betaalmiddel door te voeren, kosten hiervan worden in rekening gebracht van de klant. Omdat uw online aankoop reeds door onze systemen geboekt werd en de betaling geïnd (geldig voor elke online aankoop: afhalen of verzenden). Fun-Shop rekent voor het terugstorten van tegoeden een administratieve kost van 10 euro aan, dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw tegoed. Online aankoop = online aankoop. Kiest u voor verzending of afhaling, het blijft een online aankoop.
 • Indien u hebt genoten van gratis levering zullen wij de leveringskosten (deze wij op ons genomen hebben) verminderen op het bedrag dat u tegoed zal hebben, met een minimum van 10 euro.
 • Wanneer goederen niet binnen de vooropgestelde termijn volledig binnen zijn vervalt het recht op retour/herroeping en aanvaardt de koper de zaken als geaccepteerd.
 • Afgeprijsde / promotie artikelen worden niet teruggenomen of omgeruild.