Terugzenden

Herroeping

 • Herroepingsrecht is enkel geldig voor klanten die hun artikelen online aankopen bij Fun-Shop met een geldig betalingsbewijs
 • Binnen een termijn van 5 kalenderdagen kan de aankoop terug binnengebracht of opgestuurd worden samen met het betalingsbewijs en ingevuld herroepingsformulier.
 • Recht op herroeping verstrijkt 5 kalenderdagen na de dag van aankoop (niet op dag van ontvangst goederen door een vervoerder).
 • Kosten voor het terugzenden van goederen komen voor rekening van de klant.
 • Goederen mogen in geen geval gebruikt / verbruikt zijn, indien er schade door gebruik / verbruik van toepassing is vervalt het recht op herroeping.
 • Indien het product in waarde is verminderd behoudt Fun-Shop het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering deze van toepassing kan zijn op het product.
 • Goederen die u wenst terug te zenden dienen eerst te worden aangemeld bij Fun-Shop. Aanmeldingen zijn enkel rechtsgeldig als deze via mail gebeuren! Daarna ontvangt u van Fun-Shop het herroepingsformulier. Pakketten of goederen die niet via mail werden aangemeld zullen niet worden aanvaard / worden teruggenomen. Indien u uw pakket niet aangemeld heeft en uw pakket gaat verloren (door vervoerder of andere) kan Fun-Shop hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Goederen en producten dienen in originele verpakking en onbeschadigd, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en andere binnengebracht en/of opgestuurd te worden.
 • Producten deze getest dienen te worden op werking dienen met alle onderdelen terug binnengebracht en/of opgestuurd te worden.
 • Indien klant tot herroeping overgaat zal Fun-Shop na ontvangst van alle goederen en controle hiervan overgaan tot terugbetaling en dit binnen de 30 kalenderdagen. Goederen dienen volledig in orde te zijn met alle voorwaarden tot recht op herroeping.
 • Eventuele extra kosten ten gevolge van terugsturen goederen, geen recht op herroeping en niet overgaan tot betaling wegens onvolledig, schade of andere vallen volledig voor rekening van de klant.
 • Indien u het genoten van gratis levering zullen wij de leveringskosten (deze wij op ons genomen hebben) verminderen op het bedrag dat u tegoed zal hebben, met een minimum van 8 euro.
 • Fun-Shop zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat door de klant bij de oorspronkelijke aankoop gebruikt is. Tenzij klant uitdrukkelijk vraagt om een ander betaalmiddel door te voeren, kosten hiervan worden in rekening gebracht van de klant. Omdat uw aankoop reeds door onze systemen geboekt werd en de betaling geïnd, rekent Fun-Shop voor het terugstorten van tegoeden een administratieve kost van 5 euro aan, dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw tegoed.

 

Retourrecht

 • Het retourrecht is enkel geldig voor kopers van producten met een bedrijfs- en/of beroepsmatig gebruik
 • De koper dient het aangekochte product binnen de 5 werkdagen na aankoop (niet na ontvangst van vervoerder) terug te zenden en/of binnen te brengen, dit onbeschadigd en in originele verpakking met alle toebehoren, attributen en factuur/aankoopbewijs. Ook een ingevuld herroepingsformulier dienen wij mede te ontvangen.
 • Goederen die u wenst terug te zenden dienen eerst te worden aangemeld bij Fun-Shop. Aanmeldingen zijn enkel rechtsgeldig als deze via mail gebeuren!Daarna ontvangt u van Fun-Shop het herroepingsformulier. Pakketten of goederen die niet via mail werden aangemeld zullen niet worden aanvaard / worden teruggenomen.
 • Indien klant tot herroeping overgaat zal Fun-Shop na ontvangst van alle goederen en controle hiervan overgaan tot terugbetaling en dit binnen de 14 kalenderdagen. Goederen dienen volledig in orde te zijn met alle voorwaarden tot recht op herroeping.
 • Eventuele extra kosten ten gevolge van terugsturen goederen, geen recht op herroeping en niet overgaan tot betaling wegens onvolledig, schade of andere vallen volledig voor rekening van de klant.
 • Fun-Shop zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat door de klant bij de oorspronkelijke aankoop gebruikt is. Tenzij klant uitdrukkelijk vraagt om een ander betaalmiddel door te voeren, kosten hiervan worde in rekening gebracht van de klant. Fun-Shop rekent voor het terugstorten van tegoeden een administratieve kost van 5 euro aan, dit bedrag wordt in mindering gebracht van uw tegoed.
 • Indien u hebt genoten van gratis levering zullen wij de leveringskosten (deze wij op ons genomen hebben) verminderen op het bedrag dat u tegoed zal hebben, met een minimum van 8 euro.
 • Wanneer goederen niet binnen de vooropgestelde termijn volledig binnen zijn vervalt het recht op retour/herroeping en aanvaardt de koper de zaken als geaccepteerd.
 • Afgeprijsde / promotie artikelen worden niet teruggenomen of omgeruild.